Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto, ako záujemca o služby predávajúceho Ing. Marek Cimbák - iStudio, so sídlom Keblianska 380/42, 02001 Púchov-Streženice, IČO: 43681158 (ďalej len "predávajúci") udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Ing. Marek Cimbák - iStudio, a to pre účely databázy záujemcov, zasielania informačných a propagačných materiálov a fakturácie v zmysle VOP, telefonického, mailového kontaktu a vybavovania reklamácií. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným spoločnosťou Ing. Marek Cimbák - iStudio na vykonávanie činností súvisiacich s vybavovaním objednávok, doručovanie zásielok a sprístupnené administrátorovi webovej stránky istudio.sk.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.